Saturday, June 21, 2008

Iran's dictatorship


ناهید کلهر آزاد نشده است. اینجا را بخوانید
Nahid Kahlor has not been totally released. Read here for more info.

Thursday, June 12, 2008

Thanks

کمپین برای نجات ناهید کلهر با موفقیت به ثمر رسید. ناهید کلهر در تاریخ بیست و دوم خرداد آزاد شد.
اما همهء اینها امکان پذیر نبود اگر دست تنها بودیم.
جا دارد ابتدا از دروئری دایک و تیمش در سازمان عفو بین الملل برای زدن بیانیه ها سپاسگزاری کنیم. و بعد از آقای فخرآور که مستقیما با عفو بین الملل تماس برقرار کردند، از بانو شکوه میرزادگی به خاطر تمام تلاشها و حمایتها، از دبیرخانهء تیلبورگ زی، از آقای پیمان داوریفرد که با خبرگزاریهای آلمان و سازمانهای حقوق بشری آلمان تماس گرفتند، از دوستانی که در سازمان ادوار تحکیم وحدت ابراز نگرانی کردند، از دوستانی که در روزنامه های داخلی فعالیت میکنند (چه آنها که توانستند خبر را منعکس کنند، چه آنها که موفق به شکستن سد سانسور نشدند)، از تمام دوستانی که با خود کمپین مستقیما در تماس نبودند اما در این راستا قدم برداشتند، از تمامی خبرگزاریهای مجازی و غیر مجازی، و وبلاگهایی که لطف کردند و خبر را منعکس کردند، قدردانی کنیم.
همچنین از تمامی امضاء کنندگان تومار نجات ناهید ممنونیم، که اگر امضاء نکرده بودند نمیتوانستیم فشاری وارد کنیم.

اعضای کمپین:
فری ناز آرین فر (مسئول ارشد کمپین)
پاتریک
همن
س. ا
مارتین. ه
دوست آسیای شرقی مان
رامین
پروین
ری.The Save Nahid Kalhor Campaign has succeeded. Nahid Kalhor was released on June 11, 2008.
But all of this was not possible if we were on own our.
That’s why we would like to thank Drewery Dyke and his team at Amnesty International, who made sure the press releases were on line. Then we would like to thank;
Mr. Fakhravar for contacting directly with the Amnesty International, Mrs. Shokouh Mirzadegi for all her efforts and supports, The TilburgZ publishers, Mr. P. Davarifard who contacted many German news broadcasts and human rights’ organizations, all the people in Advar Tahkim Vahdat organization, who were concerned, all our friends in Iran’s press branches (the ones who could give out a press release, but also those who were not able to break the censorship), all those who were indirectly working to gather signatures for our campaign, all the online- or paper- publishers and all the web logs that broadcasted the news on Nahid Kalhor.

We would also thank every signatory who put his/her name under the petition, if it was not for you, we could not put any pressure for her release.

The campaign members:
Farinaz Aryanfar (Chief-Responsible of Campaign)
Patrick
Hemen
S.A
Martijn. H
Our East- Asian friend
Ramin
Parvin
Rey
ناهید کلهر حدود یازده ساعت پیش آزاد شد


Almost eleven hours ago, Nahid Kalhor was released.

Wednesday, June 11, 2008

save Nahid Kalhor 2


قوهء قضائیه دستگیری ناهید کلهر را کاملا تکذیب نموده است. جان ناهید کلهر بدینوسیله در شرایط خطرناکی است. از تمامی وکلایی که حاضرند در ایران پروندهء ایشان را دنبال کنند، خواهشمندیم با ایمیل آدرس کمپین تماس حاصل فرمایند تا اقدامات بعدی را به پیش گیریم
با سپاس
تیم مستقل کمپین نجات جان ناهید کلهر
savenahidkalhor at gmail dot com
The judiciary office has denied arresting Nahid Kalhor. This means Nahid Kalhor’s life is in great danger now, because they are not taking any responsibility of her arrest.
We ask any attorny in Iran who is willing to work on her dossier, to contact our e-mail, so that we can take the next steps.

The independent team of Save Nahid Kalhor campagn

savenahidkalhor at gmail dot com

Saturday, June 7, 2008

Save Nahid Kalhorhttp://www.petitiononline.com/FA3NK/petition-sign.html


On 31 May 2008, Nahid Kalhor, a 21 year old graduate student of Biology at Qom's Azad University in Iran, got arrested.
The charges, according to a family member, which were not handed to her on written, were participating in an illegal political group (Confederation of Iranian Students), acting against national security etc.
She is just a dissident blogger.
Please help us gather enough signatories for the petition, and save her.


تومار برای نجات ناهید کلهر را در اینجا امضاء کنید


در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۷، ناهید کلهر، دانشجوی ۲۱ ساله فارغ تحصیل از رشتهء زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم، دستگیر شد و به بازداشتگاه قم منتقل شد.
اتهامت وی، به نقل از یکی از اعضای خانواده اش، که کتبا به او ابلاغ نشده اند، اعم هستند از عضویت در سازمان سیاسی غیر قانونی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، اقدام علیه امنیت و غیره.
در صورتی که وی فقط نویسندهء آزادیخواه وبلاگ "
آزادی بی بها نیست" بوده است.
لطفا برای نجات جان این دانشجو
تومار را امضا کرده و لطف کنید برای دیگر دوستان و آشنایانتان هم بفرستید تا امضا نمایند.

http://www.petitiononline.com/FA3NK/petition-sign.html